CloseIndividuele begeleiding
Het lichaam liegt niet. Welk patroon wil jij doorbreken?

Het uitgangspunt in de individuele begeleiding is:

- Van spanning naar ontspanning -

Kenmerkend voor mijn begeleiding is dat deze lichaams- en ervaringsgericht is. Dat houdt in dat de ervaring centraal staat en daarop gereflecteerd wordt. Het betekent ook dat er een lichamelijk aspect is. We zullen in meer en mindere mate in beweging zijn. De methodiek erachter gaat ervoor zorgen dat jij meer inzicht/bewustzijn/invloed krijgt op jouw:

- Ademhaling
- Zenuwstelsel
- Gedachten en gevoelens
- Energie

In mijn praktijk ontvang ik vaak mensen die een behoefte hebben om aan zichzelf te werken/zichzelf beter te leren kennen. Achterliggend zijn er vaak thema's waarop zij meer ontspanning willen ervaren. Mijn werkwijze helpt hen om uit het hoofd te gaan en

het lichaam beter te leren kennen.


Daarin schuilt de essentie om meer invloed te krijgen op je ademhaling, zenuwstelsel, gedachten/gevoelens en energie. Het lichaam geeft een gedurende de dag allerlei informatie en signalen. Het is belangrijk om die informatie te leren interpreteren en daarop te anticiperen.

Het lichaam liegt niet.

We dienen er aandachtig naar te luisteren.

Neem contact op voor meer info.Team ontwikkeling & Ervaringsleren
Ervaringen liegen niet.

Ervaringen bieden lering

Ervaringen kan je creëren

Leren kan je creëren

Dit uitgangspunt biedt een scala aan ontwikkelingsmogelijkheden. Ervaringen kunnen er ‘zo maar’ zijn en kunnen bewust gecreëerd worden. In het laatste geval, kunnen opgezette ervaringen ingezet worden, waaruit lering gehaald kan worden; Ervaringsleren. In deze context kun je mij zien als een procesbegeleider of een facilitator van ontwikkeling.

Middels een samenwerkingsopdracht/vertrouwensoefening/visualisatie/leiderschapsoefening creëer ik een passende ervaring, afhankelijk van jouw of jullie vraag. Thematiek die geregeld aan bod komt in team ontwikkeling of persoonlijke coaching zijn;
loslaten, vertrouwen, leiding nemen, verantwoordelijkheid nemen, volgen, communiceren, verbinden en samenwerken.

Afhankelijk van wat er speelt in een team of persoon, kan gekeken worden welke ‘oefeningen’ het meest passend zijn om zicht te krijgen op datgene wat er werkelijk speelt. Juist door niet alledaagse situaties te creëren, wordt gedrag zichtbaar dat elders niet gauw aan de oppervlakte komt. Mits juist begeleid, kan men (zowel individueel als in groepsverband) veel informatie inwinnen over het eigen denken, de wensen en het voelen. Juist door reflectie te bieden op deze opgedane kennis n.a.v. een ervaring, kan verduurzaming plaatsvinden van het (persoonlijk) leren. Dit proces heeft velen overeenkomsten met de leercyclus van David Kolb.

Het grote voordeel van ervaringsleren integreren in een leer/ontwikkeltraject, is dat het een veilige situatie biedt om te oefenen met nieuw gedrag. Om tot gedragsverandering te komen, is allereerst herkenning en erkenning (bewustzijn) nodig over eigen gedrag. Aangezien ervaringen niet liegen, kan het ervaringsleren in een versneld proces gedrag zichtbaar/voelbaar maken. Dit kan confronterend/inzichtgevend zijn voor de deelnemers. Vanuit deze erkenning en herkenning kan er bepaald worden met welk nieuw gedrag men wil experimenteren.

Ervaringen liegen niet.

Ervaringen bieden lering

Ervaringen kan je creëren

Leren kan je creërenNeem contact op voor meer info.